February monthly resume – Лютий щомісячне резюме

February monthly resume – Лютий щомісячне резюме

From February we decide to write a monthly resume about our volunteers’ activities in the local area, to have a general view of our service, but also to inform you all and keep you updated about what we do.

So, in the month of February, our group of ESC volunteers went on with the activities they have been doing for a while already. 

Such activities include holding a French class in the KMDSH school, a Spanish club in the school Shkola-Sadok “Sofiya”, and different workshops in “Ekoland” school, all situated in the district of Sykhiv in Lviv.

Also, they have started holding an English club every Friday for the children belonging to large families in library #33 in the district of Sykhiv. So, we try to give the opportunity for them, first to interact with an international group of people, and then to use and improve an important tool for their future – the English language.

As well the volunteers went into Oriana school, to make a short workshop on human rights to the students, make them approach such an important subject.

We hope next months will be full of other different activities. Stay tuned to our webpage and our Facebook page for more updates about events and activities.

 

З лютого ми вирішили щомісяця писати резюме про діяльність наших волонтерів, щоб ви мали загальне уявлення про нашу місію та діяльність.

Так, у лютому місяці наша група волонтерів ESC продовжила свою діяльність. 

Такі заходи включають: проведення “Клубу Франції” в школі КМДШ, іспанського клубу в Школі-Садок «Софія» та різні майстер-класи в школі «Еколенд», які розташовані в районі Сихова у Львові.

Крім того, щоп’ятниці наші волонтери розпочали проводити англійський клуб для дітей, які належать до багатодітних сімей, у бібліотеці № 33 району Сихова. Отже, ми намагаємось дати їм можливість спочатку взаємодіяти з міжнародною групою людей, а потім використовувати та вдосконалювати важливий інструмент для свого майбутнього – англійську мову.

Крім того, волонтери пішли в школу Оріани, щоб зробити короткий семінар з прав людини для учнів та поділитись знаннями з цього предмету.

Ми сподіваємось, що наступні місяці будуть сповнені інших різних заходів. Слідкуйте за нашою веб-сторінкою та нашою Facebook-сторінкою, щоб отримати більше інформації про події та заходи.

Leave a Reply