Blog
Дискримінація: навіщо потрібен переклад?

See English version of the Victor Demko’s article on Erasmus + Youth Exchange “LET’S GO”, taking place in Greece, below.

Презентуємо вам статтю Віктора Демка, одного з 8-ми учасників проекту “LET’S GO”, який був організований за підтримки програми Ерасмус + у липні цього року.

Ще зовсім недавно я просинався о 6 ранку, щоб зустріти схід сонця на березі Фракійського моря, який був за 10 метрів від палатки. І так протягом 6 днів з 10 по 16 липня 58 учасників з усієї Європи зустрічали свій ранок. Все це стало можливо завдяки Еразмус+ проекті «Lets go!», що мав на меті об’єднати людей з порушеннями слуху, перекладачів жестової мови та молодіжних працівників на неймовірному острові Самотракі, для того, щоб поділитися проблемами та успіхами кожної країни-учасниці.

Я можу впевнено сказати, що цей проект став ідеальним місцем для людей, яких часто дискримінують в суспільстві, та які не утримують нормальної підтримки з боку уряду. Саме завдяки нашим перекладачам жестової мови, які працювали 24/7, щоб перекласти усе для нечуючих людей. Це була надзвичайно цікава система перекладання, адже був перекладач, який показував грецькими жестами усе, що звучало, його перекладала на міжнародну жестову мову нечуюча перекладачка, а її в свою чергу перекладали для людей, які не розуміють міжнародної жестової та є нечуючими на їх рідну мову. Одночасно перекладали на різні мови світу близько 10 перекладачів, я перекладав для частини своєї команди на українську мову, так як не усі розуміли англійську.

Висновок простий – люди були різні, з різними можливостями, спілкуючись на різних мовах, проте усі (без виключення) розуміли усе, що відбувається навколо. Ми інколи навіть жартували, що чуючі люди зазнають дискримінації, бо нечуючі швидше знаходили спільну мову завдяки мові тіла, абстрактних жестів та базовим знанням жестової мови. У нас було дуже багато активностей, на яких ми мали змогу презентувати реалії життя людини з порушенням слуху в своїй країні. І, відверто кажучи, інформація, яку ми взнали, була досить шокуюча. Проте і ми могли шокувати кількістю спеціалізованих шкіл, яких є 24 в Україні, в той час як на Мальті нема жодної.

Звичайно ж, і приділявся час міжнародній жестовій мові, якої нас навчали поступово під час тренінгу, а за практикою бігати далеко не довелось, адже навколо біля 30 нечуючих людей. Окрім цього, під час проекту ми мали змогу відвідати найвизначніші місця острова, для цього в нас був окремий екскурсійний день. Ми змогли поплавати в Фракійському морі на каяках, стрибати в крижану воду в мальовничих водоспадах, покататись на велосипедах вздовж усього острова, відвідати одне з найбільших міст Самотракі.

Хочеться висловити подяку усім організаторам, що доклали зусиль до організації цього проекту, моїй рідній ГО «Інститут суспільних Ініціатив» та особисто Дімітріусу, керівнику ГО “Alter-ego”, який робив усе можливе, щоб цей проект запам’ятався нам.

Автор: Віктор Демко

Until recently, I would wake up at 6 am to meet the sunrise on the shores of the Thracian Sea, which was 10 meters away from the tent I lived in. And that’s how during the 6 days from 10 to 16 July, 58 participants from all over Europe met their mornings. All this was possible thanks to the Erasmus + project «Let’s go!» that aimed to unite people with no hearing or hard of hearing people, sign language interpreters, and youth workers on the incredible island to share the challenges and successes of each participating country.

I can confidently say that this project has become an ideal place for people who are often discriminated against in society and who do not receive normal government support. Thanks to our sign language interpreters who worked 24/7 to interpret everything for the people hard of hearing. It was an extremely interesting interpreting system. There was an interpreter who interpreted all the sounds to the Greek signs and the other interpreter that is deaf herself interpreted the Greek signs into the international sign language, and in turn, they were interpreted into the native languages of people who do not understand the international sign language.

There were about 10 interpreters working at the same time interpreting into different languages. I translated into Ukrainian for part of my team, since not everyone understood English. The conclusion is simple – people were different, with different possibilities, speaking in different languages, but everyone, without exception, understood everything that was going on. We sometimes even joked that hearing people were discriminated against because the deaf could find a common language through body language, abstract signs and basic knowledge of sign language faster than hearing people.

Apart from that, we had a lot of activities in which we could present the realities of an average person without hearing in each country. And frankly, the information we found was quite shocking. However,  we could shock everyone with the number of specialized schools which is 24 in Ukraine, while in Malta there is none.

Of course, we had time to learn the international sign language during the training which we surely had the opportunity to practice. In addition, during the project, we were able to visit the most prominent places of the island, for which we had a separate excursion day. We were able to swim in the Thracian Sea by kayaking, jump in ice water in the picturesque waterfalls, ride bicycles along the whole island, visit one of the largest cities of Samothraki.

Thus, I would like to express my gratitude to all the organizers who made efforts to organize this project, my beloved NGO “Institute of Social Initiatives” and Dimitrius, who did everything possible to make this project memorable to everyone.

Author: Victor Demko

НАБІР УЧАСНИКІВ НА ПРОЕКТ “Go European! – Building Transnational Partnerships for Youth Participation”

Інститут Суспільних Ініціатив оголошує набір учасників на проект “Go European! – Building Transnational Partnerships for Youth Participation”, що буде відбуватися з 9 по 16 вересня у с. Яноші, що на Закарпатті.

The level of youth participation is rather low particularly in deprived urban area and rural areas as well as in bordering regions in the Eastern Partnership region (EaP) of the EU.
This is particularly true for young IDPs, refugees, young people with migration background or other young people with fewer opportunities in critical economic conditions and for those young people who just arrived to urban centres as part of the rural-urban migration.

Thus, the objectives of the project are:
o To share good practices on fostering youth participation through diverse forms of youth work
o To build transnational partnerships for future cooperation in the youth field among diverse organisations from across Europe
o To develop needs-based follow-up projects for fostering youth participation on local level in Europe.

The project will consist of 3 Activities:
Activity 1: Online preparation (August 2019);
Activity 2: Partnership-Building Seminar in Yanoshi, Ukraine (09.-16.09.2019);
Activity 3: Follow-up and dissemination (September – December 2019).

If you have:
• Good knowledge of the youth context in the community/ country of the sending organisation;
• Good understanding of youth work, especially youth work fostering youth participation;
• Work or volunteering experience in an NGO, youth group, initiative group or movement working
with young people;
• Ability to present a youth project or  youth work practices they realized in the past.

Please, apply before 31/07 using the following form: Go European! – Building Transnational Partnerships for Youth Participation

Accommodation, meals, and transportation (up to 180 euros for Ukrainian participants) are covered.

In case you have questions, please contact us: h.veres@sii.org.ua

Виклики, результати та досягнення учасників Civil Society Fellowship Program

Наприкінці лютого наша громадська організація “Інститут Суспільних Ініціатив” оголошувала прийом заявок на Civil Society Fellowship Program, що полягала у залучені молоді з Вірменії, Грузії, Молдови та України до тижневої практики в організаціях громадянського суспільства на базі ЄС, що розташовані в Німеччині (TeachSurfing) та Бельгії (AEGEE – Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe).

Наші учасники мають чим поділитися з вами.

TeachSurfing  – компанія, розташована в Берліні, де стажувалося двоє учасників з України

TeachSurfing – це “платформа, де реєструються суспільні організації, що потребують експертної допомоги у певних галузях (від дизайну до сільського господарства) та готові прийняти експерта для проведення тренінгу, лекції, практикуму, тобто будь-якого освітнього заходу. У той же час, ви як експерт також можете зареєструватись в системі та коли ви їдете кудись – чи по роботі, чи в якості мандрівника, то можете запропонувати свої знання для громади, таким чином поїздка, візит, навіть просто відпочинок може мати набагато більше сенсу, якщо поділитись знаннями у тій сфері, де ви є експертом (або не супер експертом, але добре обізнані в цій сфері!) з місцевою громадою”, пише Дар’я.

Людмила стверджує, що система працює нескладно: “як людина, яка хоче поділитися знаннями, кожен може вказати свої навички, місце розташування та план подорожей. Як член школи, НУО або будь-якої місцевої громади, ти можеш розміщувати свої зацікавлення в тематиках та інтереси. Через платформу TeachSurfing обидві сторони можуть знайти та зв’язатися один з одним для організації подій з обміну знаннями. Після цього вони можуть повідомити свої історії успіху, щоб надихнути більше людей”.

AEGEE Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe – брюсельська організація – “є однією з найбільших міжгалузевих студентських організацій Європи, яка прагне зміцнити демократичну, різноманітну, без жодних кордонів (як на землях, так і у мізках), єдину Європу”. У цій організації стажувався Володимир. Основні завдання для стажерів полягали уактивному ознайомленні із головними напрямками організації, вивченням їхніх пріоритетів та доповнення їх своїм свіжим баченням, дослідженням та аналітикою. На його думку, “участь у всеєвропейському молодому фестивалі YOFest мабуть стало вершиною нашої співпраці – ми допомагали презентувати організацію потенційній аудиторії, обмінювалися досвідом із іншими політичними та громадськими організаціями, а я гідно носив значок “YMCA Lviv and AEGGE.”

Усі стажери підтвердили важливість їхнього перебування на стажуванні, особливо підкреслюючи важливість практичної діяльності та ознайомлення з роботою організацій, а також здобуття таких навиків, як чіткість, менеджмент та орієнтованість в часі. Серед викликів учасники згадали важливість проходження таких стажувань не наодинці, а в компанії однодумців. Загалом, надання  подібних можливостей для молоді (таких, як Civil Society Fellowship Program) дає спроможність розвивати українське суспільство через навчання нових лідерів.

 

European Solidarity Corps – Бути волонтером

Чули про ESC (European Solidarity Corps), але завжди турбувала думка про те, що ж вас насправді там чекає? 

Саме тому презентуємо вам статтю нашого волотера, який працював в Литві, та опис його досвіду під час проекту. 

                  Бути  волонтером 

Закінчивши свій останній рік навчання в університеті, я опинився в періоді роздумів: а що робити далі? Куди піти? Яка перспектива?  

   Тоді я зрозумів, що хочу зробити щось корисне і для себе, і для іншої людини. Отже, я вирішив, що хочу спробувати волонтерську діяльність.   Вирішивши, що хочу працювати у соціальній сфері, а саме з молоддю та дітьми, я почав шукати можливості на сайтах, які мені порекомендував мій брат та ті, що й сам знав. Коли я подав кілька заявок, отримував відмови, або взагалі жодної відповіді не приходило і настав час розчарувань. Проте, я все ще мав надію, і таки отримав відповіді від двох організацій, які захотіли залучити мене до своєї волонтерської діяльності. І, пройшовши успішно скайп співбесіди, я обрав найкращий для себе проект… і вирушив в Литву. 

    Приїхавши до нової країни, я не мав уявлення про складність мови та деяких інших речей, але це була можливість вчитися, набиратись досвіду та зростати як особистість – а це для  мене було найважливішим. Це була можливість відокремити себе від інших, побачити свої сильні та слабкі сторони, і, звісно ж, працювати над цим. З іншого боку, я отримав нагоду бути прикладом для інших волонтерів та, зокрема, для дітей, з якими я працював; адже вирішення проблем і робота над чимось зближує і допомагає побудувати дружні відносини. Також, я б хотів згадати таку просту річ, що має назву “здатність робити помилки” – тому що успіх  складається саме з них. Краще зробити помилку, ніж не робити нічого, і, в результаті, нічого не вивчити. Іноді ваша помилка – найбільша можливість для вас, тому що це цінний досвід, з якого ви можете повчитись. І, нарешті, друга опція, яка допоможе вам під час проекту – це можливість вирішувати проблеми тут і зараз. Не зважайте на те, у якій халепі ви опинились, лише шукайте відповіді та інструменти на заміну, аби якомога швидше знайти рішення та стати сильнішим.  

Дуже важко втиснути в словах цей досвід (саме тому я запрошую вас спробувати). Відчувши інтенсивність цього проекту, я розумію, що зараз живу життям вдвічі швидше: я подорожую, кидаю виклики для себе та все більше зростаю як особистість.  

      Для мене це – найкраща частина мого життєвого  досвіду; тепер я знаю людей з усього світу і це дійсно стимулює рости. Це будування довіри та дружби. Також, це неймовірні відчуття, коли ви зможете потрапити на тренування з абсолютно незнайомими людьми і уже після 4-ох днів почуватиметесь, мов би сім’я. Ви не зможете зрозуміти, як і коли з’явився цей дружній зв’язок між вами;  тому, я просто скажу, що я вдячний кожній новій людині в моєму житті і заохочую вас спробувати та відчути ці емоції.

    Стосовно мого проекту: мені дуже подобалася моя робота навіть тоді, коли (іноді) вона була складною. Проте, я багато чого навчився від своїх особливих дітей. Я відчував справжню любов, яку вони поділяли зі мною. Тому, знати, що я комусь допоміг – це найкраще відчуття у світі. 

   Підсумовуючи, я б сказав, що ESC принесе вам багато можливостей, хороших емоцій, друзів та дивовижних майбутніх спогадів. 

   P.S Не забувайте бути добрим без будь-якої користі. Будьте приємні до інших людей, показуйте їм повагу та допомагайте їм якомога більше, і одного дня вам відплатиться в стократ. 

НАБІР УЧАСНИКІВ НА МОЛОДІЖНИЙ ОБМІН “Hiking for YOU-th”

Інститут Суспільних Ініціатив оголошує набір учасників на молодіжний обмін “Hiking for YOU-th”, що відбудеться 10-21 серпня у Грузії, регіон Кахеті.

This project is for you, if:

 • you are 18-29 years old;
 • you are a citizen of Ukraine;
 • you have at least the intermediate level of English;
 • you are interested in the topic of migration, sport, cultural diversity, active youth participation. outdoor activities, and human rights.

About the project: 

The project will connect people from 8 countries to discuss the issues of human rights, sport, and active youth participation. Please, note that the project will be held outdoors, so be ready for the wildlife.

A project ”Hiking for YOU-th” is based on sports, outdoor education & social inclusion. We noticed that Europe citizens are very frustrated because of current changes & new wave of discrimination, hate & anger is starting in the continent again. Huge number of racist crimes in Europe has risen as well, especially hate crimes against Muslims following Paris attacks. There is an urgent need to reduce social tensions, to raise the level of tolerance, to promote the understanding & accepting each other despite the cultural & religious differences.

We believe that sport(we will use various sport & outdoor education methods but hiking as the core)through its universality, can transcend cultural, socio-economic & political barriers, which is very important in a international
context. Sport is powerful tools for development, within international communities. Moreover, sport reflects on different values & can create a bridge between different social groups forming better mutual understanding. The answer could be reaffirmed by citing United Nations, which “recognize that sport, as a tool for education, development & peace, can promote cooperation, solidarity, tolerance, understanding, social inclusion & health at the local, national & international levels”.

Participating countries:

The Netherlands, Portugal, Lithuania, Georgia, Russia, Armenia, Germany and Ukraine.

Costs

Organisers cover accommodation, food. Travel expenses will be covered within the travel limit (275 euros for Ukrainian participants).

How to apply:

please fill in the application form YOUTH EXCHANGE “Hiking for YOU-th” by  10 of June 2019.

We will contact only selected candidates.

In case of any questions please contact Hanna, h.veres@sii.org.ua

НАБІР УЧАСНИКІВ НА МОЛОДІЖНИЙ ОБМІН “LET’S GO”

Інститут Суспільних Ініціатив оголошує набір учасників на молодіжний обмін LET’S GO, що відбудеться 10-16 липня на о. Самотракі (Греція).

This project is for you, if:

 • you are 18-22 years old;
 • you are citizen of Ukraine;
 • you have at least the intermediate level of English;
 • you are interested in the topic of inclusion (the project includes people hard of hearing and deaf), equality, human rights.

About the project: 

The project will connect people from 6 countries to discuss the issues of inclusion, human rights and active youth participation. Please, note that the project will be held on the island so acommodation will be provided in tents of 4 or 6 participants.

Participating countries:

Malta, Portugal, Spain, Italy , Denmark and Ukraine.

Costs

Organisers cover accommodation, food. Travel expenses will be covered within the travel limit (275 euros for Ukrainian participants).

How to apply:

please fill in the application form Application for Youth Exchange “Let’s go” by  21 of May 2019.

We will contact only selected candidates.

In case of any questions please contact Hanna, h.veres@sii.org.ua

НАБІР УЧАСНИКІВ НА МОЛОДІЖНИЙ ОБМІН “MEDIA TRANSFORMERS”

Інститут Суспільних Ініціатив оголошує набір учасників на молодіжний обмін MEDIA TRANSFORMERS, що відбудеться 01-10 червня в Україні, “ОЗЕРНИЙ КРАЙ”, смт. Пустомити (20 км від Львова).

This project is for you, if:

 • you are 18-30 years old;
 • you are citizen of Ukraine;
 • you have at least the intermediate level of English;
 • you are interested in the topic of human rights, media andno hate speech movement.

About the project:

Hate speech online is of great concern especially among young people who use massively social media to communicate and interact. According to a recent survey on hate speech developed by the council of europe, 83% of the respondents have encountered hate speech online. Due to the amount of time they spend on internet, young people are the first recipient of these hateful narratives and very often they do not have necessary tools to critically understand and face this phenomenon. The youth exchange media transformers: deconstructing hate speech through alternative narratives was designed in order to raise awareness on the topic of online hate speech and provide young people with skills and tools to counteract this phenomenon and create a new narrative.

Project goals:

 • to make young people aware of hate speech and how it is spread through social media.
 • to expose young people to new cultures and beliefs, thus fostering their tolerance towards diversity.to increase young people’s awareness of human rights and how they can be spread through online campaigning.
 • to increase critical thinking and creative skills of young people.
 • to improve young people’s digital and media skills, such as photography, videography and basic design skills.

Participating countries:

Armenia, Georgia, Greece, Italy, Spain, Ukraine.

Costs

Organisers cover accommodation, food and travel expenses.

How to apply:

please fill in the application form Application for Youth Exchange “Media Transformers” by  20 of May 2019.

We will contact only selected candidates.

In case of any questions please contact Hanna, h.veres@sii.org.ua

НАБІР УЧАСНИКІВ НА МОЛОДІЖНИЙ ОБМІН “I KNOW”

Інститут Суспільних Ініціатив оголошує набір учасників на молодіжний обмін I KNOW, що відбудеться 21-31 липня у Литві.

This project is for you, if:

 • you are 16-23 years old;
 • you are citizen of Ukraine;
 • you have at least the intermediate level of English;
 • you are interested in the topic of critical thinking.

About the project:

Young people from different countries will have the opportunity to participate in international activities.They will be involved in an important and relevant topic they face on a daily basis. The experience of young people involved in this activity will show other people about the importance of international youth exchanges. At the local level, young people often experience manipulative phenomena in schools and in the local community. The skills you are going to earn will help you to address this problem. We are trying to make as many young people as possible in our environment to realize that critical thinking is responsible for making meaningful decisions in our lives.

Project goals:

 • Participants will be able to analyze critically information and understand when
  young people are manipulated;
 • How to become more active at the local, national and international levels;
 • Will be able to critically evaluate different situations, avoid manipulation and
  propaganda information;
 • Will be able to find and understand gender stereotypes in commercials;
 • Will increase knowledge of Erasmus + and EU values and promote youth mobility in the framework of European programmes.

Participating countries:

Turkey, Armenia, Estonia, Ukraine, Lithuania.

Costs

Organisers cover accommodation, food and travel expenses.

How to apply:

please fill in the application form Application form I KNOW Critical thinking by  13 of May 2019.

We will contact only selected candidates.

In case of any questions please contact Hanna, h.veres@sii.org.ua

ШУКАЄМО ВОЛОНТЕРІВ НА EVS ПРОЕКТ У РУМУНІЇ
ШУКАЄМО ВОЛОНТЕРІВ НА EVS ПРОЕКТ У РУМУНІЇ

Наші партнери громадська організація AIDE association запрошує взяти участь у довготерміновому волонтерському проекті у Румунії “NON FORMAL enlights RURAL”, що відбуватиметься від 15.07.2019  та триватиме до 11.01.2020.

Детальніша інформація англійською мовою нижче.

About the organization:

AIDE association is an youth organization from Ramnicu Valcea, Romania, it was founded in 2016 by a group of youth determined to make a positive change in community through European projects of volunteering.

What is the project about?

NON FORMAL enlights RURAL – project that aims at developing intercultural skills for the 6 six volunteers from Greece, Ukraine and Austria during 6 (six) months through educational non formal activities aiming at improving communication in English of students from rural areas of Valcea county.

What are the activities?

 • Non-formal activities of developing communication in English and entrepreneurial behavior for children from rural area of Valcea county;
 • Media activities (publishing the pictures from the activities with description of the activities);
 • Intercultural workshops about each country;
 • Campaigns about the European projects in the high-schools from Valcea county;
 • Making new youth programs in community aside the local volunteers and youth workers;
 • Supporting the organization in implementing the projects approved, IT support by promoting the web page of the NGO , social support by making a blog with their opinion about Romania and the life in Ramnicu Valcea, a hashtag of the project with photos and videos from activities and their free time;
 • Active participation in local community regarding sport, arts and social networking for local young people;
 • Workshops of informing young people about European mobilities especially EVS stages.

What about the costs?
The participation in the project is free of charge. The costs for accommodation and travel are covered by Erasmus+ program; the volunteers will receive money for food and pocket money. Accommodation will be provided in apartments with separate rooms in the little Ramnicu Valcea city, surrounded by mountains.

How to apply?
Please, send us the CV and Cover letter to evs@sii.org.ua 

Deadline 10.05.2019

More information about the organisation you can find here:
https://www.facebook.com/asociatia.aide/

ВІДКРИТА ВАКАНСІЯ ПРОЕКТНОГО АСИСТЕНТА

У зв’язку із розширенням діяльності та збільшенням кількості проектів, ГО “Інститут Суспільних Ініціатив” запрошує до своєї команди особу на посаду проектного асистента на неповну зайнятість. Розгладаємо заявки кандидатів зі Львова/Львівської області. 

Обов’язки:

 • Допомога проектному менеджеру при підготовці та реалізації проектів (в основному міжнародних);
 • Промоція волотнерства та інших міжнародних можливостей для молоді (допомога по створенню підбірок, ньюзлетерів, постів в соц мережах);
 • Наповнення англомовної версії сайту;
 • Допомога  в координації  European Solidarity Corps

Вимоги до кандидатів:

 • ініціативність;
 • володіння англійською мовою на рівні не менше upper-intermediate;
 • вміння дотримуватись дедлайнів;
 • здатність планувати та визначати пріоритети у роботі;
 • вміння працювати як самостійно, так і в команді;
 • розуміння сфери неформальної освіти;
 • вітається розуміння специфіки громадської діяльності;
 • вітається досвід участі в міжнародних проектах (Erasmus+, EVS, або аналогічні)

Що ми пропонуємо:

 • молода та ініціативна команда;
 • платформа для реалізації власних проектів та ідей;
 • можливість розвитку та самореалізації (участь в тренінгах, поїздках, конференціях як в Україні, так і закордоном);
 • вакансія оплачувана. Розмір оплати та конкретні умови залежать від досвіду кандидата.

Якщо це про тебе, якщо ти ознайомився(лась) з діяльністю нашої організації та вона тобі цікава, подай свою кандидатуру на посаду проектного асистента.

Ваші резюме та короткий мотиваційний лист надсилайте до 22 квітня, 23:59 на office@sii.org.ua